+48 22 868 19 86 lp.zsamfarg@ofni

Klauzula informacyjna – newsletter

Klauzula informacyjna RODO – newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Tomasz Wiąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grafmasz Tomasz Wiąk pod adresem: Tadeusza Kościuszki, nr 47, 27-500 Opatów. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lp.zsamfarg@oruib;
 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest wysyłka wiadomości w ramach Newslettera o którą prosili Państwo wypełniając formularz zawarty na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z wysyłką Newslettera.
 4. Nasza firma przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu Mailerlite, dlatego odbiorcą Państwa danych jest UAB “MailerLite”, z siedzibą w Wilnie J. Basanavičiaus 15, Litwa.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja wysyłki wiadomości w ramach Newslettera nie będzie niemożliwa.
 6. Państwa dane pozyskane w celu wysyłki wiadomości w ramach Newslettera będą przetwarzane przez okres od momentu zapisania się do Newslettera do czasu rezygnacji z niego a później przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 

 1. Mają Państwo prawo do:
 2. a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
 3. b) przenoszenia danych;
 4. c) wniesienia do Administratora danych sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, korespondencji na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres: lp.zsamfarg@oruib
wpisując np. „wycofanie zgód”. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres pocztowy Administratora danych z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres poczty elektronicznej lp.zsamfarg@oruib.

Chcesz być na bieżąco?

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera.

Otrzymuj informacje na temat nowości, ofert specjalnych, nowych wdrożeń, nowinek technicznych.
Gwarantujemy tylko wyselekcjonowane treści i wysyłki nie częściej niż raz w tygodniu.

Newsletter

Grafmasz - Producent maszyn introligatorskich,
przedstawiciel marek zagranicznych.

Siedziba i produkcja

ul. Kościuszki 47
27-500 Opatów

Biuro handlowe

ul. Hennela 10/U14
02-495 Warszawa