+48 22 868 19 86 lp.zsamfarg@ofni

Aktualności

Grafmasz dystrybutorem ploterów tnących Sinajet

Firma Grafmasz została polskim dystrybutorem producenta ploterów tnących Sinajet, jednej z największych fabryk tego typu urządzeń w Chinach.  W ofercie znajduje się szeroka gama zautomatyzowanych urządzeń aż do formatu 330 x 210 cm. Seria ploterów DF to urządzenia...

czytaj dalej

KRAM to rodzinna firma z kapitałem polskim, która od 1991 roku z powodzeniem działa na rynku folii, opakowań papierowych i kartonowych, dedykowanych dla branży spożywczej (piekarnie, cukiernie, firmy cateringowe, gastronomia, przetwórnie mięsa, ryb, owoców, warzyw). W trzech zakładach produkcyjnych: w Dzierzgoniu, Pasłęku i Ostrowcu Świętokrzyskim, ponad trzystu wykwalifikowanych specjalistów z zakresu technologii, utrzymania ruchu, grafiki, […]

Czytaj dalej

Fir­ma CEWE Pol­ska roz­bu­do­wa­ła swój park ma­szy­no­wy od urządze­nie pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce przez Graf­masz. CEWE Pol­ska jest jed­nym z za­kła­dów kon­cer­nu fo­to­gra­ficz­ne­go CEWE Sti­ftung & Co. KGaA. W na­szym kra­ju fir­ma dzia­ła od 1995 ro­ku, ofe­ru­jąc klien­tom sze­ro­ką ga­mę pro­duk­tów fo­to­gra­ficz­nych oraz po­li­gra­ficz­nych. Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych jest Ce­we­-Fo­tok­si­ążka – pro­dukt wie­lo­krot­nie na­gra­dza­ny przez cza­so­pi­sma bra­nżo­we oraz kon­su­menc­kie. Kon­cern wy­ko­nu­je w ci­ągu […]

Czytaj dalej

Poznańska drukarnia Empir działa w branży poligraficznej od ponad 40 lat. Do oferowanych przez drukarnię produktów należą przede wszystkim materiały reklamowe  takie jak katalogi, foldery, broszury, notesy, teczki, kalendarze. Klienci obsługiwani są  kompleksowo – zarówno  w zakresie przygotowania projektów, druku jak i  obróbki introligatorskiej. W sierpniu  b.r.  park maszynowy drukarni  wzbogacił się o automatyczny perforator […]

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu naszego plotera DF0906 MT w firmie AB Group z Łodzi Więcej o instalacji mogą Państwo przeczytać w poniższym linku: POLIGRAFIKA 11/2020 wdrożenie AB GROUP

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym październikowym newsletterem, który jest dostępny po kliknięciu na link. Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje odnośnie: nowości w naszej ofercie, najpopularniejszych urządzeń w naszej ofercie aktualnych wdrożeń zarejestruj swój adres email wpisując go do poniższego formularza Newsletter Zapisz się, aby być z naszą ofertą na bieżąco i otrzymywać informacje na […]

Czytaj dalej

W związku z rozwojem oferty produktowej poszukujemy nowego pracownika do kilkuosobowego działu serwisu.

Czytaj dalej

W 2020 roku Grafmasz uruchomił produkcję kaszerówek oraz stołów do oprawy twardej. Pierwsze urządzenia zostały zaprezentowane podczas targów RemaDays w lutym br. i spotkały się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Pomimo niesprzyjających warunków podczas pandemii firma dostarczyła  kilkanaście  zestawów do polskich drukarń oraz kolejne na rynki eksportowe m.in. do Belgii, Hiszpanii, Kataru. Urządzenia  zostały opracowane na […]

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z naszym lipcowym newsletterem, który jest dostępny po kliknięciu na link Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje odnośnie: nowości w naszej ofercie, najpopularniejszych urządzeń w naszej ofercie aktualnych wdrożeń zarejestruj swój adres email wpisując go do poniższego formularza Newsletter Zapisz się, aby być z naszą ofertą na bieżąco i otrzymywać informacje na […]

Czytaj dalej

Lipiec 1, 2020

Jeśli chcesz regularnie otrzymywać bieżące informacje odnośnie: – nowości w naszej ofercie, – najpopularniejszych urządzeń w naszej ofercie – aktualnych wdrożeń zarejestruj swój adres email wpisując go do poniższego formularza. Przykładowy newsletter dostępny jest po kliknięciu na link

Czytaj dalej

Informujemy, że od Nowego Roku urządzenia do produkcji fotoksiążek i fotoalbumów z serii Mita występują pod nową marką – Digibook. Nowa marka i zmiana logo mają podkreślić ukierunkowanie producenta na tworzenie rozwiązań automatyzujących pracę w drukarniach cyfrowych przy  uwzględnieniu maksymalnego uproszczenia obsługi i zmiany parametrów prac. Urządzenia Mitacase (produkcja okładek twardych), Mitablock (produkcja bloku fotoalbumu) […]

Czytaj dalej