+48 22 868 19 86 biuro@grafmasz.pl

Pozostałe aktualności

W lipcu firma Grafmasz – wyłączny i bezpośredni dystrybutor marki RENZ na polskim rynku – przeprowadziła instalację automatycznej linii do perforacji i oprawy spiralnej RENZ INLINE 500. Colours Factory to najszybciej rozwijająca się drukarnia w Polsce zatrudniająca ponad 600 osób i oferująca różne technologie druku pod jednym dachem. Swoim zakresem obejmuje druk offsetowy, cyfrowy o […]

Czytaj dalej

W październiku drukarnia Profes www.profesjonalnydruk.pl zakupiła automatyczną bigówko-falcerkę Morgana Digifold Pro z oferty polskiego dystrybutora, firmy GRAFMASZ. Profes www.profesjonalnydruk.pl to znana poznańska drukarnia cyfrowa specjalizująca się w kompleksowej obsłudze firm, biur, hoteli i klubów sportowych. Swoją pozycję drukarnia zbudowała dzięki szybkiej realizacji zleceń i wysokiej jakości produkcji. Profes to przede wszystkim zespół wspaniałych ludzi, ale […]

Czytaj dalej

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska na targach RemaDays 2018! Grafmasz zaprezentował podczas targów zautomatyzowane wersje urządzeń do foliowania i lakierowania UV bazujące na znanych już na rynku urządzeniach oferowanych do tej pory w wersji półautomatycznej, urządzenia do bezmatrycowego złocenia wybiórczego arkuszy, automatyczną linię bigująco-falcującą oraz urządzenia do montażu okładek twardych i produkcji okładek twardych z […]

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (Y20 hala F) w  czasie zbliżających się targów REMA DAYS  (7-9.02.2017)na którym  zaprezentujemy szereg premierowych rozwiązań. Będą to zautomatyzowane wersje urządzeń do foliowania i lakierowania UV bazujące na znanych już na rynku urządzeniach oferowanych do tej pory w wersji półautomatycznej, urządzenia do bezmatrycowego złocenia wybiórczego arkuszy, automatyczna linia bigująco-falcująca […]

Czytaj dalej

Grafmasz dostarczył kolejny stół montażowy z popularnej serii DARIX, włoskiego producenta SAMED INNOVAZIONI. Instalajca została wykonana w drukarni Creopress z Bukowna w woj. małopolskim, którą tworzy zespół fachowców z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Drukarnia posiada własny park maszynowy m.in. 5-kolorową drukującą maszynę offsetową formatu B2, 3 maszyny cyfrowe do druku czarno-białego i kolorowego […]

Czytaj dalej

W dniach 28-29 listopada br. odbyły się Cyfrowe Dni Otwarte w siedzibie firmy Heidelberg Polska przy ul. Popularnej 82 w Warszawie. Impreza dedykowana zarówno dla drukarni offsetowych, jak i cyfrowych. GRAFMASZ wspólnie z Heidelberg zaprezentował rozwiązania introligatorskie do druku cyfrowego. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana została automatyczna bigówka Morgana Autocreaser 385, jak również dwa rozwiązania do laminowania arkuszy […]

Czytaj dalej

Grafmasz wdrożył w ostatnim czasie kolejne urządzenia angielskiego producenta do bigowania i falcowania.

Czytaj dalej

Firma Grafmasz dostarczyła kolejną krajarkę hydrauliczną ze swojej oferty. Drukarnia Euro-Druk ze Strzelina zdecydowała się na zakup gilotyny do papieru Mohr 80 o szerokości 80 cm z hydraulicznym napędem noża i docisku.Euro-druk to znana od wielu lat na rynku drukarnia oferująca usługi w zakresie druku offsetowego, cyfrowego, projektów graficznych, druku wielkoformatowego oraz obróbki introligatorskiej. W […]

Czytaj dalej

Dru­kar­nia AKAPIT Sp. z o. o. to roz­wi­ja­jąca się dru­kar­nia of­f­se­to­wa z Lu­bli­na, pra­cu­jąca na półfor­ma­to­wych ma­szy­nach dru­ku­jących. Dru­kar­nia świad­czy usłu­gi po­li­gra­ficz­ne dla wy­daw­nictw, agen­cji re­kla­mo­wych oraz wie­lu podmio­tów po­li­gra­ficz­nych. Pre­zes Za­rządu Pan Grze­gorz Kie­loch zde­cy­do­wał się rów­nież w ostat­nim cza­sie na wdro­że­nie roz­wi­ązań dla uspraw­nie­nia opra­wy twar­dej do­star­cza­nych przez fir­mę GRAFMASZ, która jest dys­try­bu­to­rem wło­skich ma­szyn SAMED INNOVAZIONI. […]

Czytaj dalej

Październik 26, 2017

Najnowsza generacja urządzeń to bigówka automatyczna Autocreaser PRO 385 oraz bigówko- falcerka Digifold 385 PRO, obie  wyposażone w podajnik wysokiego stosu. Kluczowe cechy najnowszych urządzeń to m.in. nowy automatyczny podajnik umożliwiający obróbkę arkuszy o długości do 700 mm o znacznie zwiększonej pojemności  oraz nowe funkcje usprawniające proces bigowania okładek.                 Bigówka Autocreaser PRO 385 to […]

Czytaj dalej