Pozostałe aktualności

Grafmasz wdrożył w ostatnim czasie kolejne urządzenia angielskiego producenta do bigowania i falcowania.

Czytaj dalej

Firma Grafmasz dostarczyła kolejną krajarkę hydrauliczną ze swojej oferty. Drukarnia Euro-Druk ze Strzelina zdecydowała się na zakup gilotyny do papieru Mohr 80 o szerokości 80 cm z hydraulicznym napędem noża i docisku.Euro-druk to znana od wielu lat na rynku drukarnia oferująca usługi w zakresie druku offsetowego, cyfrowego, projektów graficznych, druku wielkoformatowego oraz obróbki introligatorskiej. W […]

Czytaj dalej

Dru­kar­nia AKAPIT Sp. z o. o. to roz­wi­ja­jąca się dru­kar­nia of­f­se­to­wa z Lu­bli­na, pra­cu­jąca na półfor­ma­to­wych ma­szy­nach dru­ku­jących. Dru­kar­nia świad­czy usłu­gi po­li­gra­ficz­ne dla wy­daw­nictw, agen­cji re­kla­mo­wych oraz wie­lu podmio­tów po­li­gra­ficz­nych. Pre­zes Za­rządu Pan Grze­gorz Kie­loch zde­cy­do­wał się rów­nież w ostat­nim cza­sie na wdro­że­nie roz­wi­ązań dla uspraw­nie­nia opra­wy twar­dej do­star­cza­nych przez fir­mę GRAFMASZ, która jest dys­try­bu­to­rem wło­skich ma­szyn SAMED INNOVAZIONI. […]

Czytaj dalej

Październik 26, 2017

Najnowsza generacja urządzeń to bigówka automatyczna Autocreaser PRO 385 oraz bigówko- falcerka Digifold 385 PRO, obie  wyposażone w podajnik wysokiego stosu. Kluczowe cechy najnowszych urządzeń to m.in. nowy automatyczny podajnik umożliwiający obróbkę arkuszy o długości do 700 mm o znacznie zwiększonej pojemności  oraz nowe funkcje usprawniające proces bigowania okładek.                 Bigówka Autocreaser PRO 385 to […]

Czytaj dalej

Dostarczyliśmy kolejną krajarkę hydrauliczną w wersji G73 H. Od kliku lat mieszcząca się w Bełchatowie drukarnia DHR Kontakt użytkowała mniejszy model z napędem elektro-mechanicznym G53 również produkowany przez GRAFMASZ w Opatowie. Pozytywne doświadczenia z tą krajarką skłoniły drukarnię do wyboru urządzenia tego samego producenta, tym razem w wersji hydraulicznej . DHR Kontakt drukuje na urządzenia […]

Czytaj dalej

GRAFMASZ zainstalował krajarkę Schneider Senator 78 Advance w Powielarni batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Powielarnia obsługuje jednostki i instytucje wojskowe zlokalizowane w Garnizonie Bydgoszcz.  Krajarka użytkowana jest w celu standardowych prac w poligrafii Jednostki tj. cięcie broszur, ulotek itp. Krajarka Advance 78 to produkt niemieckiej firmy Schneider Senator Gmbh, a zakupiona wersja […]

Czytaj dalej

Październik 16, 2017

Poligrafia Szuta to rodzinna drukarnia funkcjonująca w Bielsku-Białej od 1989 roku. Firma specjalizuje się w druku opakowań kartonowych w niskich i średnich nakładach, oferując przy tym krótkie terminy realizacji. W 2017 roku drukarnia wdrożyła również urządzenie do lakierowania UV w formacie B2 dostarczone przez GRAFMASZ. Po wykonaniu testów na własnych wydrukach przedstawiciele drukarni zdecydowali się […]

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów wystawowych w których możliwe jest przetestowanie kilkunastu najpopularniejszych rozwiązań z naszej oferty. Nasz główny salon znajduje się w siedzibie naszej firmy w Opatowie. Wybrane rozwiązania można także obejrzeć w Warszawie. W czasie prezentacji w zależności od potrzeb klienta możemy skupić się na możliwościach poszczególnych urządzeń bazując na naszych materiałach […]

Czytaj dalej

Paperflow jest imprezą organizowaną przez czołowych włoskich producentów maszyn skierowaną do drukarń, a w szczególności firm specjalizujących się w produkcji książek i opakowań. Jako jeden z wystawców zaprezentuje się firma SCS Automaberg, którego jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na polskim rynku. Zaprezentowane zostaną następujące urządzenia Trim & Perf – wielofunkcyjna, automatyczna linia introligatorska umożliwiająca sztancowanie, cięcie, perforację […]

Czytaj dalej

Krajaki hydrauliczne Grafmasz na targach PRINT 17 w Chicago,  10-14 września.    

Czytaj dalej