+48 22 868 19 86 biuro@grafmasz.pl

Aktualności

GRAFMASZ na targach REMA DAYS – 7 urządzeń RENZ do oprawy spiralnej, bigówki, falcerki, foliarki z opcją złocenia

15 Sty 2019

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w czasie zbliżających się targów REMA DAYS (Nadarzyn koło Warszawy, 13-15.02.2019, HALA F, STOISKO R17). W tym roku  skoncentrujemy się na prezentacji rozwiązań z oferty naszych czołowych dostawców w zakresie oprawy spiralnej (niemiecki RENZ), bigowania, perforacji, falcowania i zaokrąglania narożników (czeski Cyklos), foliowania i złocenia (angielski VIVID). Na stoisku nie zabraknie również urządzeń do produkcji broszur szytych (nowość w ofercie, urządzenie angielskiej firmy Kas Paper Systems) oraz produkowanych przez Grafmasz w Polsce krajarek do papieru (krajarka hydrauliczna G52 H).

Automatyczne perforatory RENZ – pierwsza prezentacja na targach w  Polsce

Firma RENZ to niemiecki producent urządzeń specjalizujący się w rozwiązaniach do oprawy spiralnej zarówno do produkcji niskonakładowej jak i wysokonakładowej. Nasza firma  od prawie 10 lat jest autoryzowanym przedstawicielem Renz’a na polskim rynku. W czasie targów RemaDays zaprezentowane zostaną po raz pierwszy w Polsce automatyczne perforatory Autopunch w 2 wersjach.

AP 360 to znane na rynku rozwiązanie, pracujące również w czołowych polskich introligatorniach i drukarniach, umożliwiające wysokonakładową perforację bloków w formacie maksymalnym do 360 x 360 mm. Dzięki podajnikowi typu „Pater Noster” możliwe jest ładowanie kolejnych stosów arkuszy bez zatrzymywania maszyny. Urządzenie można wyposażyć w listwy perforujące otwory o różnych kształtach, w różnych podziałkach, a także listwy do perforacji przerywanej.

AP 300 compact to nowy model perforatora dedykowany dla firm stawiających na automatyzację produkcji w niższych nakładach do formatu 300 x 320 mm. Umożliwia on perforowanie  papieru, ale również okładek tekturowych o grubości nawet do 2 mm.

Mobi 500 – najbardziej elastyczne rozwiązanie do oprawy spiralnej na rynku

Na stoisku nie zabraknie również półautomatu do oprawy w spirale Mobi 500 – urządze­nia umo­żli­wia­jącego opra­wę blo­ków w spi­ra­lę w ka­żdej do­stęp­nej na ryn­ku śred­ni­cy w opar­ciu o stan­dar­do­we wy­po­sa­że­nie ma­szy­ny gdzie prze­zbro­je­nie urządze­nia pod in­ną spi­ra­lę zaj­mu­je kil­ka mi­nut. Pio­no­we pro­wa­dze­nie blo­ku na spi­ra­li gwa­ran­tu­je mo­żli­wo­ść opra­wy za­rów­no stan­dar­do­wych ka­len­da­rzy jak i dłu­gich blo­ków i blo­ków z po­nadwy­mia­ro­wą okład­ką.

Perforatory i zaciskarki elektryczne oraz ręczne bindownice

Listę prezentowanych urządzeń uzupełniają elektryczne perforatory w szerokości 340 i 500 mm (modele DTP 340 M i Punch 500 ES)  i elektryczna zaciskarka ELC 500. Oprócz tego zaprezentowana zostanie również ciesząca się opinią najsolidniejszego urządzenia na rynku ręczna bindownica SRW 360 oraz urządzenie SPB 360 do oprawy w coraz popularniejsze na polskim rynku spirale wkręcane.

Foliowanie i złocenie w wersji Matrix

Grafmasz jest również od prawie 10 lat wyłącznym przedstawicielem angielskiej firmy VIVD, której flagowym produktem są półautomatyczne i automatyczne foliarki z serii Matrix, pracujące w ponad 100 polskich drukarniach. Pneumatyczne urządzenia w najnowszej wersji umożliwiają nie tylko laminowanie foliami błyszczącymi i matowymi, ale również stosowanie specjalnych folii do wybiórczego złocenia i srebrzenia wydruków cyfrowych. Folie specjalne są obecnie dostępne również w kilkunastu różnych kolorach. Targi będą stanowić znakomitą okazję do zapoznania się z możliwościami tej technologii na żywo.

W czasie targów zaprezentowane zostaną także popularne foliarki nastołowe innych producentów. Model F 350 C to urządzenie nastołowe z automatyczną separacją arkusze. Urządzenie EL 380 HP umożliwia nie tylko foliowanie błyskiem i matem, ale także foliami do wybiórczego złocenia i srebrzenia.

Automatyzacja bigowania i falcowania z czeskim Cyklosem

Również po raz pierwszy na jednej imprezie firma Grafmasz zaprezentuje wszystkie półautomatyczne i automatyczne bigówki z oferty czeskiego Cyklos’a. Urządzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród polskich drukarń cyfrowych z uwagi prostą obsługę, wielofunkcyjność zastosowań, europejską niezawodność i konkurencyjne ceny. Model GPM 450 SA to urządzenie półautomatyczne dedykowane do bigowania i perforacji kreskowej wyposażone w programator. Modele GPM 450 SPEED i AIRSPEED to urządzenia automatyczne, które oprócz bigowania i perforacji posiadają także funkcje perforacji przerywanej fragmentarycznej, perforacji otworów pod oprawy w spiralę, a w przypadku wersji AIRSPEED również perforacji krzyżowej i nacinania. Ich dodatkowym plusem jest możliwość połączenia w linię z dwukasetową falcerką TRIFOLD obsługującą arkusze o grubości nawet 350 gsm, której nie mogło również zabraknąć na liście urządzeń prezentowanych na targach.

Zaprezentowany zostanie również okrawacz narożników CCR 40, który będzie wykorzystywany do zaokrąglania naroży produkowanych w czasie targów broszur szytych i notesów na spirali oraz automatyczny perforator rotacyjny RPM 350.