+48 22 868 19 86 biuro@grafmasz.pl

Dotacje unijne

Grafmasz Tomasz Wiąk realizuje projekt inwestycyjny
działanie RPSW.03.02.00

“Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”

Link do pobrania załączników do ogłoszenia przetargowego:

Grafmasz Tomasz Wiąk realizuje projekt inwestycyjny
UMOWA UM13-6935-UM1310306/17

 

” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER/  Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  na realizację operacji pn. “Wsparcie dla rozwoju firmy GRAFMASZ Tomasz Wiąk”

Głównym celem projektu jest uruchomienie produkcji przepycharek etykiet, zwiększenie zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia tj. maszyn do obróbki metalu i samochodu dostawczego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”